Welkom bij

Wereldwinkel Noordwijkerhout

Rabo ClubSupport

Beste vrienden van de Wereldwinkel,

Ook de Wereldwinkel neemt deel aan de Rabo ClubSupport.

Als u een bankrekening bij de Rabobank hebt, dan mag u stemmen van 5 t/m 25 oktober 2020.

U kunt 3 tot 5 verenigingen uitkiezen om 5 stemmen uit te brengen.

U mag ook 2 stemmen op de eigen favoriet uitbrengen.

Wij stellen het bijzonder op prijs om ook een stem van u te mogen ontvangen.

Uw steun ten dienste van de derde wereld kunnen wij goed gebruiken. 

Stem in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.

Hartelijk dank en vriendelijke groet,

 

Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout

Leo van der Lans, penningmeester