Wereldwinkelen voor een betere Wereld

De urgentie om mensen in ontwikkelingslanden te steunen is deze dagen groter dan ooit. Dat kan als consumenten meer bewust gaan kopen: gaan ‘wereldwinkelen’. De meerjarige campagne, waarbij rond 100 wereldwinkels in het hele land betrokken zijn, wil consumenten stimuleren te gaan ‘wereldwinkelen’. Wereldwinkel Noordwijkerhout steunt de campagne. De Fairtrade Week van 8 tot 16 mei heeft dit jaar dan ook als thema: Koop een betere Wereld.

Corona raakt niet alleen in Nederland veel mensen, maar treft de zwakkeren in de derde wereld nog harder. Door corona en de economische gevolgen daarvan dreigt na armoede nu honger. Wereldwinkels horen de sombere verhalen van hun producenten mensen en komen op initiatief van het nieuwe Platform Wereldwinkel.Nu in actie. Ruim vijftig jaar al steunen Wereldwinkels hun producenten in ontwikkelingslanden door fairtrade producten te verkopen. De campagne ‘Koop een Betere Wereld’ geeft deze missie een nieuwe impuls door de missie te koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Koop een betere Wereld

Doel is consumenten te stimuleren tot een bewust koopgedrag. Hiervoor wordt het begrip ‘wereldwinkelen’ geïntroduceerd, herkenbaar aan een icoon van een winkelwagentje gevuld met een hart. Als consumenten bij hun aankopen rekening houden met de milieugevolgen, waar de winst belandt en hoe en waar producten worden gemaakt, en kiezen voor duurzame, fairtrade of lokale producten dragen ze met hun koopgedrag bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn het kompas waarmee alle landen van de Verenigde Naties (ook ons land) samenwerken aan een meer duurzame, eerlijke en veilige wereld in 2030.

Investeer in een betere Wereld

Tevens heeft de campagne als doel: burgers, klanten en medewerkers te stimuleren om (een klein bedrag) te investeren in ‘eerlijke leningen’ voor projecten van Mkb’ers in kwetsbare landen. Daarvoor wordt samengewerkt met PlusPlus. PlusPlus is het eerste crowdfunding platform in Europa dat is geïnitieerd door twee Non-Gouvernementele Organisaties: Solidaridad en ICCO, samen met twee sociale ondernemingen, Lendahand en Truvalu, alle vier partner van Wereldwinkels. Kleine en middelgrote agrifood ondernemers zijn de motor voor werkgelegenheid en voedselproductie, maar hebben geen toegang tot betaalbare financiering. Jaarlijks is er een financieringstekort van ca. 144 miljard euro in deze sectoren. Bedrijven zijn te klein voor een banklening en te groot voor microkrediet. PlusPlus biedt hen betaalbare leningen. Dit heeft directe impact: de leningen dragen bij aan voedselzekerheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, betere leefomstandigheden van werknemers en kleinschalige boeren en armoedebestrijding. Ook dit past bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Geld steken in PlusPlus-projecten is laagdrempelig: het kan al vanaf € 50. Het project betaalt vanaf een half jaar na ontvangst de lening in termijnen terug, waarna het geld opnieuw kan worden ingelegd voor een ander project. De vier organisaties achter PlusPlus zorgen ter plekke voor goede selectie, controle en begeleiding van de gefinancierde projecten.

Wereldwinkel Noordwijkerhout vergemakkelijkt het ‘wereldwinkelen’ door telkens een fairtrade product in de schijnwerpers te zetten. Idee is dus met je aankoop de wereld een beetje beter te maken. Bij de winkel kunt u terecht voor meer informatie over de campagne en over PlusPlus. Informatie vindt u eveneens op de websites PlusPlus.nl en Wereldwinkelen.nu.