ANBI-status voor Wereldwinkel

Wat zijn ANBI's eigenlijk? ANBI's zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het zijn dus instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut en geen winstoogmerk hebben: Wereldwinkels dus.

Wereldwinkels die lid zijn van de Landelijke vereniging van Wereldwinkels vallen onder de ANBI-regeling. Dit brengt voordelen en verplichtingen met zich mee. Zo kunnen donateurs van de Wereldwinkel hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het is voor donateurs dus extra aantrekkelijk om de Wereldwinkel financieel te ondersteunen. Hier staat tegenover dat de Wereldwinkel verplicht is om gegevens betreffende de bedrijfsvoering openbaar te maken.

Wereldwinkel Noordwijkerhout heeft in de footer van deze website ruimte vrijgemaakt voor de ANBI-gegevens. Hier vindt u de cijfers over 2012. In de loop van de maand januari zullen de cijfers van het afgelopen jaar worden gepubliceerd.