Wereldwinkel vernieuwd!

Feest in de Wereldwinkel. Zaterdag 29 oktober opent wethouder Roberto ter Hark officieel de vernieuwde winkel. Met de nieuwe huisstijl, logo en slogan gaat de Wereldwinkel mee met haar tijd. De kernwaarden op het mottobord laten zien waar de Wereldwinkel voor staat. Ze maken duidelijk waarom een cadeau uit de Wereldwinkel een echt Wereldkado is.

EERLIJK

Wereldwinkels werken aan een eerlijker verdeling van welvaart in de wereld. Met minder armoede, honger en ongelijkheid. Fairtrade of eerlijke handel is transparant en berust op duurzame relaties met de makers van de producten. Zij krijgen een eerlijke prijs zodat ze kunnen investeren in verbetering van hun bestaan, hun gemeenschap en de toekomst van hun kinderen.

DUURZAAM

Wereldwinkels verkopen producten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. Het klimaat krijgt ook een faire behandeling door investeringen in kleinschalige, biologische en agro-ecologische productie ver weg en dichter bij huis. Er is aandacht voor vrouwenemancipatie, onderwijs en duurzame ingrepen die een hele gemeenschap ten goede komen.

BEWUST

Wereldwinkels willen iedereen aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan een consumptiepatroon dat goed is voor mens, samenleving en milieu. Door te ‘wereldwinkelen’ laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze loyaliteit.

FAIRTRADE

Een fairtrade kado kopen is een eenvoudige en krachtige manier om de wereld eerlijker te maken. ‘Wereldkado’s zijn eerlijk, lekker, mooi, authentiek en waardevol.

EEN WERELD

Wereldwinkels onderschrijven de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wereldwijd zijn deze SDG’s het kompas naar een betere, veilige en duurzame wereld in 2030. Met een aankoop bij de Wereldwinkel werk je mee aan het behalen van die doelen met name aan de bestrijding van armoede en een verantwoorde groei en consumptie.

BETROUWBAAR

Wereldwinkels zijn professionele winkels gerund door vrijwilligers. Ze verkopen een breed assorti-ment aan fairtrade, duurzame en sociaalmaat-schappelijke kado’s. Zij verkopen ‘Wereldkado’s’ met mooie verhalen over herkomst, productie en de makers van hun producten.