Mooie donatie Meerlanden fonds

Donderdag 15 december werd het bestuur van Wereldwinkel Noordwijkehout uitgenodigd om samen met andere verenigingen en stichtingen een donatie in ontvangst te nemen van het Meerlanden fonds. Een zeer geslaagde bijeenkomst in Nederzand aan de Langevelderslag, waarbij de aanwezige vrijwilligers konden toelichten waar hun organisatie de gift van het Meerlanden fonds voor willen gaan inzetten. Voorzitter Marie José Fles vertelde dat de Wereldwinkel het geld wil besteden aan het verduurzamen van de verlichting in de winkel. De oude TL-buizen zullen worden vervangen door led-verlichting. Een investering die zich met de huidige hoge energieprijzen zal terugbetalen. Marie José mocht van het Meerlanden fonds € 549,- in ontvangst nemen. Een prachtig bedrag, waar de Wereldwinkel heel erg blij mee is.