Lintje voor vrijwilligers Wereldwinkel

Super trots zijn wij op twee vrijwilligers van de Wereldwinkel: Leo van der Lans en Anneke van der Lans-van der Linden. Zij ontvingen dinsdag 26 april j.l. uit handen van burgemeester Goedhart van Noordwijkerhout een koninklijke onderscheiding. Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Leo en Anneke zijn sinds 2012 betrokken bij Wereldwinkel Noordwijkerhout als respectievelijk penningmeester en winkelmedewerkster. Daarnaast hebben zij zich gedurende een groot aantal jaren ingezet voor tal van maatschappelijke organisaties en instellingen. Zo was Anneke onder andere actief als gastvrouw bij Stichting Opvang Asielzoekers. En was Leo onder meer betrokken bij Stichting Transparant, centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.