Welkom bij

Wereldwinkel Noordwijkerhout

Durft u de uitdaging aan?

In het kader van de Fairtrade Week nodigt Wereldwinkel Noordwijkerhout u uit aanwezig te zijn bij de lezing van dokter Antonia Chocolonely op zaterdag 2 november 2019 in de Wereldwinkel aan de Dorpsstraat. Dokter Antonia is de zus van de vermaarde Tony Chocolonely. Zij heeft zich gespecialiseerd in de medische en maatschappelijke aspecten van het eten van chocolade. Kunnen we de wereld beter maken door het eten van chocolade? Dat is de centrale vraag die zij tijdens een feestelijk college aan de orde stelt.

Chocolade proeverij

Na afloop van haar betoog zal dokter Antonia haar toehoorders uitnodigen om deel te nemen aan een chocolade proeverij met een competitief karakter. Durft u deze uitdaging aan? Durft u samen met andere bekende Noordwijkers en Noordwijkerhouters te strijden voor een betere wereld?

Graag ontmoeten wij u in de Wereldwinkel op zaterdag 2 november om 13.00 uur. De lezing en proeverij zullen naar verwachting een klein uur in beslag nemen. Daarna blijft dokter Antonia tot 15.00 uur in de Wereldwinkel aanwezig om persoonlijk medisch advies te geven op het gebied van cacaoconsumptie. Met het oog op de decembermaand met de gebruikelijke chocoladeletters en kerstbonbons raden wij u dringend aan van dit persoonlijk  medisch advies gebruik te maken.

Graag vernemen wij of u bij de lezing van dokter Antonia aanwezig zult zijn. Meld u zich daarom aan via email: .