Welkom bij

Wereldwinkel Noordwijkerhout

Gelukkig nieuwjaar!

Maandag 4 januari was Wereldwinkel Noordwijkerhout in rep en roer. 's Morgens om 9 uur begon een groep vrijwilligers met het beschrijven van de winkelinventaris, het zogenaamde balansen. De kerstartikelen werden ingepakt en de winkel werd schoongemaakt.

Nieuwjaarsbijeenkomst

's Middags om 16.00 uur kwamen de vrijwilligers bijeen voor een gezellige nieuwjaarsborrel. Voorzitter Johan Oostdam blikte terug op het afgelopen jaar. We mogen tevreden zijn. De verhuizing naar het nieuwe winkelpand heeft gezorgd voor meer vrijwilligers, een grotere klantenkring en meer omzet. Dank aan alle medewerkers en vrienden. De vrijwilligers zien met veel enthousiasme het nieuwe jaar tegemoet.