ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout

 RSIN

 8037.09.419

 Vestigingsadres

 Dorpsstraat 44, 2211 GD  Noordwijkerhout

 Telefoonnummer

 0252-377010

 E-mail adres

 Bankrelatie

 Wereldwinkel.nwh@kpnmail.nl

 NL77 RABO 03769 04100

Doelstelling:

Wereldwinkel Noordwijkerhout is een fairtrade cadeauwinkel en verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout is opgericht in 1993 en was tot 2020 aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Sinds 2020 neemt de  Wereldwinkel deel aan het landelijke platform Wereldwinkel.nu. Dit platform lobbyt op nationaal en internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De aangesloten winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het verkopen van producten kreeg minder aandacht. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels hield in 2019 op te bestaan. Sinds 2020 is het landelijke platform Wereldwinkel.nu opgericht.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Noordwijkerhout bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Noordwijkerhout is aangesloten bij het landelijk platform Wereldwinkel.nu en bundelt zo haar kracht met de andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Noordwijkerhout vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. deelname aan het landelijke platform Wereldwinkel.nu.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter Marie José Fles, secretaris Mathilde Kors, penningmeester Bruno Berruti, inkoop en PR Annemieke Kors, vrijwilligerscoördinator Herma Kruithof.

Beloningsbeleid

De stichting heeft 37 vrijwilligers die tezamen ca. 2.200 uur zorg dragen voor de winkelverkopen. De bestuurders besteden ca. 1.000 uur aan besturen, plannen en begeleiden van de vrijwilligers, inkopen, etaleren en verzorgen/bezorgen van kerstpakketten. De stichting verstrekt geen vergoedingen. De inkoopster ontvangt reiskostenvergoeding.

Verslag over het jaar 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-pandemie. In maart werd de eerste lockdown aangekondigd. Dit betekende dat de winkel haar deuren sloot en alleen nog op zaterdag geopend was. Hoewel in de loop van het jaar de openingstijden weer wat werden verruimd, konden tal van activiteiten geen doorgang vinden zoals bijvoorbeeld de braderie en de toeristisch zomermarkten. Vanaf juli was de winkel weer vijf dagen per week geopend. Verkoop gebeurde met in acht neming van de algemene coronamaatregelen zoals: beperkt aantal klanten tegelijk in de winkel, 1 ½ meter afstand, handen desinfecteren, mondkapjes en spatscherm op de toonbank. Op 15 december moest de Wereldwinkel opnieuw haar deuren sluiten. Tijdens deze tweede lockdown konden alleen bestellingen  aan huis worden bezorgd of na afspraak in de winkel worden opgehaald. 

Behalve de Nieuwjaarsreceptie zijn vanwege corona in 2020 voor de vrijwilligers geen activiteiten georganiseerd. Wel hebben de vrijwilligers in juni een kleine attentie ontvangen en in december een kerstcadeautje in de vorm van een waardebon. Marie José Fles heeft in 2020 meegedraaid in het bestuur, om in november de voorzittershamer over te nemen van Johan Oostdam. Johan was 14 jaar voorzitter en vertegenwoordigde de Wereldwinkel ook in de werkgroep van Fairtrade Gemeente Noordwijk. Nu Noordwijkerhout is gefuseerd met Noordwijk, is Noordwijkerhout deel geworden van Fairtrade Gemeente Noordwijk. In april zijn daarom langs de invalswegen borden geplaatst met de tekst: Fairtrade Gemeente.

In 2020 heeft Wereldwinkel Noordwijkerhout zich aangesloten bij het landelijke platform Wereldwinkel.nu. Dit platform biedt o.a. de mogelijkheid om deel te nemen aan acties om fairtrade producten te promoten.Vanaf september stonden respectievelijk centraal: kaarsen uit Swaziland, vazen van Piet Hein Eek en ambachtelijk aardewerk uit Tunesië. Op de website, op facebook en in de plaatselijke media is aan deze producten en hun makers aandacht besteed. In november mocht de Wereldwinkel een tentoonstelling met fairtrade producten inrichten in het gemeentehuis en de bibliotheek in Noordwijkerhout. Die maand verscheen ook een uitgebreid artikel in het winter-nummer van het blad Leef over Fairtrade Gemeente Noordwijk en Wereldwinkel Noordwijkerhout. Met het klaarmaken en bezorgen van circa 300 kerstpakketten kon het jaar ondanks corona positief worden afgesloten.

Verslag over het jaar 2021

Evenals 2020, stond ook 2021 in het teken van corona. Het jaar begon en eindigde met een lockdown. De winkel mocht op 28 april weer open en moest op 15 december weer dicht. Tijdens de lockdown konden bestellingen die telefonisch of per email waren gedaan, op afspraak bij de winkel worden opgehaald. Corona zorgde er ook voor dat veel evenementen niet konden doorgaan, zoals bijvoorbeeld de braderie en diverse zomermarkten. Desondanks was 2021 voor de Wereldwinkel een goed jaar met mooie activiteiten.

Product van de maand

Vanaf mei heeft de Wereldwinkel iedere maand een bijzonder product onder de aandacht gebracht en met korting aangeboden. De verhalen achter deze Fairtrade artikelen werden verteld in de winkel, op de website, op facebook en  in de lokale media, zoals Blik op Noordwijkerhout. Achtereenvolgens werden op deze wijze belicht: scrap metal uit Zimbabwe, keramiek uit Mexico, tassen uit Cambodja, kussens uit India en sieraden uit Kenia. In de zomermaanden maakte de maandaanbieding plaats voor een summer sale. In de maand december stonden de kerstartikelen centraal.

Acties

Met diverse acties heeft de Wereldwinkel publiciteit kunnen genereren. Tijdens de voorjaars editie van de Fairtrade Week in mei bezocht wethouder Sjaak van den Berg de winkel, waarbij hij in gesprek ging met vrijwilligers en zelf ook als vrijwilliger de handen uit de mouwen stak. In augustus was de Wereldwinkel aanwezig met een stand op landgoed Leeuwenhorst. Ter gelegenheid van de theatervoorstelling over Frida Kahlo door theatergroep Zeep aan Zee, waren de vrijwilligers van de Wereldwinkel diverse avonden en middag present met een stand vol Mexicaanse Fairtrade producten. Tijdens de najaars editie van de Fairtrade Week  werd in de Wereldwinkel thee geserveerd met wat lekkers. Dit werd door de klanten gewaardeerd en zorgde voor veel leuke gesprekken. In september is begonnen met de Kerstpakkettenactie. Deze maand werd een digitale kerstpakkettenflyer verspreid. Het resultaat mocht er zijn. Dit jaar heeft de Wereldwinkel meer kerstpakketten mogen leveren dan ooit tevoren. Bovendien waren de pakketten dit jaar bijzonder royaal. Zo werden in december veel mensen door hun werkgever verrast met een Fairtrade kerstpakket en maakten zij op deze manier kennis met de Wereldwinkel.

Samenwerking

Op lokaal niveau zijn Wereldwinkel Noordwijkerhout en Wereldwinkel Sassenheim in  2021 in gesprek gegaan om elkaar waar mogelijk te versterken. Dit heeft geleid tot een uitgebreide publicatie op de website van De Groene Uitdaging in oktober. En tot gezamenlijke advertenties in de lokale pers in de maand december. De twee besturen hebben nu regelmatig contact en werken aan diverse plannen om samen het verhaal van Fairtrade meer onder de aandacht te brengen. B.v. onder de jongeren. Daarvoor hebben zij contact met een welzijnsorganisatie en scholengemeenschap en willen zij stageplaatsen aanbieden in het kader van Maatschappelijke Dienst Tijd. Ook de vrijwilligers van beide inkoopgroepen hebben regelmatig contact. Ook wordt er op lokaal niveau contact gehouden met de gemeentelijke werkgroep Fairtrade om zodoende onze activiteiten met elkaar af te stemmen en of om elkaar te informeren.

Op landelijk niveau is de Wereldwinkel verbonden met andere winkels via het landelijk platform van Wereldwinkels: Wereldwinkel.nu. In 2021 verliep het contact voornamelijk via online meetings. Onze voorzitter nam bijvoorbeeld deel aan de inspiratiegroep en onze inkoop coördinator nam regelmatig deel aan inkoop gerelateerde bijeenkomsten.

De fysieke ontmoetingsdag van Wereldwinkels, gepland in oktober in Den Haag, kon helaas niet doorgaan en alleen in digitale vorm plaatsvinden. Het platform heeft in de persoon van Kathleen Ferrier, voorheen lid Tweede Kamer voor het CDA en nu voorzitter Nederlandse Unesco commissie, een enthousiaste ambassadeur gevonden.

Vrijwilligers

Ondanks de pandemie en de perioden van lockdown, bleven de vrijwilligers de Wereldwinkel trouw en hervatten zij hun taak zodra dat weer mogelijk was. Gelukkig kon in oktober, na lange tijd, weer een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers worden georganiseerd. Plaats van handeling: het koetshuis van landgoed Calorama. Op bestuurlijk niveau waren er wel wat veranderingen. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van Johan Oostdam als voorzitter, en van Leo van der Lans als penningmeester van Wereldwinkel Noordwijkerhout. Marie José Fles heeft de taak van voorzitter inmiddels overgenomen. Bruno Berruti zal bij aanvang van  2022 de taak van penningmeester op zich nemen. 

Financiën

Balans per 31 december 2020 en 2021

Omschrijving 31 dec. 2021 31 dec. 2020
ACTIVA    
Materiële activa    
Inventaris             0             0
Financiële activa    
Waarborgsom huur pand Dorpsstraat 44         567         567
Vlottende activa    
Winkelvoorraad      2.322             0
Voorraad kadobonnen         585         480
Debiteuren en overige vorderingen         980      4.985
Vooruitbetaalde kosten         945         945
Liquide middelen    40.457    34.525
Totaal    45.856    41.502
     
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Algemene reserve    34.682   28.778
Voorziening      7.385     7.425
Kortlopende schulden    
Te betalen posten      2.664     3.725
Af te dragen omzetbelasting      1.124     1.574
Totaal    45.856   41.502

 

EXPLOITATIE 2020 en 2021 (excl. BTW)

BATEN    
Omschrijving     2021    2020
Winkelverkoop   36.143   40.420
Grootverbruikers     2.927        674
Kerstpakketten   12.848     8.232
Loterij            0            0
     
Totale verkopen   51.918   49.326
     
LASTEN    
Inkopen   31.708   33.396
Huisvestingskosten   11.935   13.848
Organisatiekosten Wereldwinkel     1.140     1.140
Verkoopkosten        912     1.414
Algemene kosten     2.602     2.248
RVO, Tegemoetkoming vaste lasten   - 1.000   - 3.000
Totale inkopen en kosten   47.626   49.046
     
Verkoopresultaat     4.291       280
     
Overige inkomsten     1.613     1.748
Giften Rabo Clubactie                        303        413
Gift Kerkenveiling St. Victor          500        500
Giften donateurs                         810        835
Resultaat boekjaar     5.904     2.028