Vrienden van Wereldwinkel Noordwijkerhout   

 

Het is mogelijk om Vriend te worden van de Wereldwinkel Noordwijkerhout. Door ten minste  € 5 per jaar over te maken ten name van Wereldwinkel Noordwijkerhout, IBAN NL77 RABO 037 69 04100 steunt u Wereldwinkel Noordwijkerhout.

Als u uw naam en emailadres aan ons doorgeeft via    ontvangt u ons jaaroverzicht en houden wij u op de hoogte van onze acties.